07-06-2011 t/m 07-06-2011

Onder de Loep

Toelichting door een specialist bij één werk uit de Lucas van Leyden tentoonstelling. Deze week: Dr. Yvonne Bleyerveld over de Vrouwenlisten van Lucas van Leyden.

Tijdens de Lucas van Leyden tentoonstelling zal een specialist (meestal een auteur van de catalogus) één werk op zaal “onder de loep” nemen voor een groep van maximaal 15 personen.
TIJDEN: 12.30 - 13.00 uur
Deelname is gratis op vertoon van toegangsbewijs voor de tentoonstelling. Vooraf aanmelden is verplicht. 

Deze week bespreekt Dr. Yvonne Bleyerveld Vrouwenlisten in de prenten van Lucas van Leyden. Bleyerveld heeft een kunsthistorisch tekst- en onderzoeksbureau en was gedurende veertien jaar als onderzoeker en universitair docent verbonden aan de vakgroep Kunstgeschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar zij promoveerde zij op het proefschrift Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst van de Nederlanden, circa 1350-1650 (Leiden, Primavera Pers, 2000).

Aanmelden klik hier