Museum De Lakenhal is de parel van Leiden. In hét museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad kunt u hoogtepunten uit de collectie bewonderen van Rembrandt van Rijn, de Leidse fijnschilders, Jan van Goyen, Theo van Doesburg en Jan Wolkers. In De Lakenhal leert u het roemruchte verleden van Leiden kennen.

Onze missie is…

De Lakenhal maakt beeldende kunst en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen om hen te inspireren en een bijdrage te leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De Lakenhal vervult deze missie door:
- Het verwerven, bewaren en presenteren van de verzamelingen beeldende kunst en geschiedenis;
- Het presenteren van tentoonstellingen van (inter)nationaal belang op basis van Leidse bronnen;
- Het nastreven van museale vernieuwing door avontuurlijke, interdisciplinaire projecten te ontwikkelen, ook in samenwerking met externe partners;
- Het zoeken van een open dialoog met een breed samengesteld museumpubliek: het museum geeft informatie maar stimuleert bezoekers ook om eigen interpretaties en verhalen in te brengen.

Medewerkers van De Lakenhal brengen deze missie in praktijk door hun kennis van en passie voor beeldende kunst en geschiedenis door middel van een inspirerende, leerzame en zo direct mogelijke interactie over te brengen aan het publiek.

Zij werken daarbij volgens de normen en kwaliteitseisen die voor de museumbranche gelden en die zijn vastgelegd in richtlijnen van de Ethische Code voor Musea van het ICOM, van het Nederlands Museum Register en van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (ICN).

Onze visie is…

De Lakenhal is een klassiek, stijlvol museum uit 1874 dat hard op weg is om een eigentijds, avontuurlijk museum van de 21e eeuw te worden. De Lakenhal heeft een lange geschiedenis, een hoogwaardige collectie en gemotiveerd en kundig personeel. Het museum onderscheidt zich door de avontuurlijke, wetenschappelijke en visuele kwaliteit van haar tentoonstellingen en collectiepresentaties.

Lakenhal-directeur Meta Knol is een pleitbezorger van het ‘mondige museum’. Ze scheef samen met museumdirecteuren Stijn Huijts en Edwin Jacobs in NRC Handelsblad het manifest ‘Naar een mondig museum’, over de positie van het museum anno nu. De Lakenhal is in die visie niet alleen een historische bewaarplaats van bijzondere objecten, maar ook een dynamisch, actueel instituut. De Lakenhal zoekt actief naar nieuwe presentatievormen en interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. De Lakenhal wil een museum zijn voor alle generaties: laagdrempelig, toegankelijk en maatschappelijk betrokken. Het museum geeft niet alleen informatie
maar vraagt ook om verhalen en reacties van bezoekers. De Lakenhal wil bezoekers inspireren met oude en nieuwe gezichtspunten, door te tonen, te vertellen én te luisteren. Wat is jouw mening?

Lees hier het manifest.

 

 

Utopisch Nest
avontuurlijke samenwerking.


Lees meer »
Utopisch Nest
Klik hier om de maandelijkse
nieuwsbrief
te ontvangen.
Nieuwsbrief Museum De Lakenhal ontvangen
Museumjeugduniversiteit