PERSBERICHT


WERK IN UITVOERING 12 maart - 31 december 2010

09-03-2010

Museum De Lakenhal Leiden onderzoekt eigen DNA

De Lakenhal neemt dit jaar een ‘sabbatical leave’ van de tentoonstellingsmachinerie. In plaats daarvan richt het museum zich voor 100% op de eigen collectie. Door diep in de 135-jarige verzamelgeschiedenis te duiken, gaat De Lakenhal op zoek naar haar eigen DNA. Dit grootschalige onderzoek vindt volledig plaats in de publieke ruimte van het museum. 

 

Op zaal staat een 50 meter lange blauwe rollerband waarop gele kratten met duizenden objecten uit de depots van werkstation naar werkstation rollen. Het publiek ziet hoe medewerkers de objecten registreren, schoonmaken en fotograferen. Dag na dag stroomt de collectie van De Lakenhal voorbij. In totaal gaan er in 2010 circa 15.000 voorwerpen over deze ‘lopende band’. De meest bijzondere en opvallende objecten krijgen daarna tijdelijk een ereplek in het museum. Hedendaagse kunstenaars en specialisten worden uitgenodigd om hun eigen onderzoek in te brengen, in relatie tot de collectie. Zo ontrolt zich in het museum iedere week weer een nieuw avontuur. Het publiek wordt van harte uitgenodigd om mee te denken en direct te reageren. De resultaten van dit grootschalige ‘onderzoeksjaar’ worden verwerkt in de formulering van een nieuwe toekomstvisie op Museum De Lakenhal. Recent ontving het museum 13,5 miljoen euro van de Gemeente Leiden, bestemd voor renovatie en nieuwbouw in de periode 2013-2014.

 

De collectie van De Lakenhal bestaat uit vele grote en kleine meesterwerken uit de schilderkunst, van onder anderen Rembrandt, Jan van Goyen en Floris Verster. Daarnaast beheert het museum collecties kunstnijverheid en voorwerpen over de Leidse geschiedenis, vanaf de middeleeuwen tot nu. Tijdens ‘Werk in Uitvoering’ staan vooral deze laatstgenoemde collecties centraal. 

 

Een uitgebreid activiteitenprogramma, met o.a. gezinsrondleidingen, lezingen en taxatiedagen, betrekt het publiek bij dit grootscheepse onderzoek naar het hoe, wat en waarom van verzamelen. Voor actuele informatie en het activiteitenprogramma zie: www.lakenhal.nl.

 


 

 

Informatie
Afdeling Presentatie, Mia van Iterson/ Lydia Vermond

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.