PERSBERICHT


Oranje-keramiek en Wedgwood in Museum De Lakenhal

26-04-2010

Vanaf Koninginnedag is het Oranje-keramiek en Wedgwood een maand lang te zien, in een speciale vitrine op een ereplek in De Lakenhal. 

Onder de titel Werk in Uitvoering onderzoekt De Lakenhal in 2010 haar vaste collectie, op zaal en voor de ogen van het publiek. Iedere dag schuiven weer andere objecten over de rollerbaan, waarlangs de specialisten aan het werk zijn. Elk object wordt uitvoerig bekeken, onderzocht en gefotografeerd. De allermooiste of meest curieuze objecten krijgen een ereplek in het museum. Inmiddels zijn al honderden stuks serviesgoed gepasseerd, waaronder ook het Oranje-keramiek en Wedgwood-servies. Dat is nu vanaf Koninginnedag in een speciale vitrine te bewonderen.

Het Oranje-keramiek was in de 18de eeuw  het serviesgoed van de Oranje-gezinden of Orangisten. Deze burgers stonden recht tegenover de Republikeinen of Patriotten en beide groepen bestreden elkaar op politiek en militair gebied, en zelfs ook in de media. In huiselijke kring waren het de alledaagse voorwerpen, waaraan hun politieke standpunt kon worden afgelezen. In De Lakenhal is te zien hoe Prins Willem V en zijn echtgenote Wilhelmina van Pruisen staan afgebeeld op borden en kannen. Vaak is het echtpaar en profil weergegeven, vergezeld van een oranjeboom, het symbool van de Oranjes. 

Het Wedgwood aardewerk heeft ook een ereplek gekregen, omdat dit serviesgoed eind 18de eeuw op een vernieuwende manier werd gemaakt en inmiddels over de hele wereld beroemd is. Josiah Wedgwood introduceerde in zijn fabriek, in Leeds in Engeland, nieuwe fabricageprocessen waardoor de producten sneller en goedkoper gemaakt konden worden. Zijn zwarte aardewerk was geïnspireerd op Etruskische vondsten en ook het lichtblauwe aardewerk versierde hij met classicistische voorstellingen van nimfen en spelende engeltjes. De herontdekking van de Griekse Oudheid en de opgravingen van Pompeï leidden in de latere 18de eeuw tot een rage voor de Klassieke Oudheid en een verzamelwoede voor het Wedgwood aardewerk, dat nog steeds populair is. 

 

 

Informatie
Afdeling Presentatie, Mia van Iterson/ Lydia Vermond

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.