PERSBERICHT


Tweemaal Jan Steen voor De Lakenhal

02-12-2010

Museum De Lakenhal heeft twee schilderijen van Jan Steen, de beroemde Leidse schilder uit de Gouden Eeuw, verworven. Beide werken zijn aan De Lakenhal uitgeleend door een particuliere verzamelaar die anoniem wenst te blijven.

De aanwinsten zijn inmiddels in het museum te bewonderen.
De twee paneeltjes, uit circa1663-1665, zijn door hun satirische karakter typerend voor de schilderkunst van Jan Steen. Zij laten beide een huiselijk interieur zien waarop onder de schijn van alledaagsheid een erotische betekenis schuil gaat. In De Koekvrijer toont de deugdzaam handwerkende vrouw nauwelijks belangstelling voor de man die avances maakt. Toch verwijst het brood in de hand van deze “koekvrijer” ondubbelzinnig naar zijn seksuele bedoelingen. Op het schilderij met als titel De Piskijker lijdt een vrouw aan liefdesverdriet of melancholie. De chirurgijn kijkt in een zogenoemd urinaal. Hij moet de aard van de klacht vaststellen, maar is een kwakzalver in ouderwetse dracht die uit stompzinnigheid zelfs zijn schoenen heeft verwisseld. Een oude vrouw bekleedt hier de rol van koppelaarster. 
De twee paneeltjes zijn altijd beschouwd als pendanten maar werden pas in de negentiende eeuw samengevoegd. Zij zijn beide typerend voor het werk van Jan Steen die als geen ander genrestukken schilderde vol satire en klucht. Hij vond daarbij vaak inspiratie in populaire toneelstukken waarin steevast ongeschikte minnaars en kwakzalvers figureerden.

Informatie
Afdeling Presentatie, Mia van Iterson / Lydia Vermond

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.