PERSBERICHT


Museum De Lakenhal van 2010 naar 2011

20-12-2010

Museum De Lakenhal sluit op 31 december het succesvolle onderzoeksproject Werk in Uitvoering af. Hiermee zijn ruim 12.000 historische objecten en kunstvoorwerpen opnieuw onderzocht en geregistreerd in het bijzijn van publiek. Op 29 november ontving De Lakenhal de Museumprijs Zuid-Holland 2010 voor dit bijzondere project, waar meer dan 40.000 bezoekers voor naar het museum kwamen. 

 

In 2011 staat Museum De Lakenhal met twee grote tentoonstellingen in het teken van de renaissance. Van 20 maart t/m 26 juni presenteert De Lakenhal, in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam, Lucas van Leyden en de Renaissance. De tentoonstelling plaatst de belangrijkste kunstenaar van de renaissance in de Noordelijke Nederlanden in de context van zijn tijdgenoten, waaronder Albrecht Dürer. De meer dan 200 werken, afkomstig uit Nederlandse en buitenlandse musea als het Louvre, British Museum en Metropolitan Museum, zijn grotendeels voor het eerst in Nederland te zien. Hoogtepunt in deze tentoonstelling vormen de drieluiken van Lucas, die voor het eerst weer bij elkaar zijn gebracht. Het Laatste Oordeel uit De Lakenhal, dat door de bezoekers van Werk in Uitvoering is gekozen als hun favoriete topstuk, wordt getoond in combinatie met twee andere drieluiken: Dans om het Gouden Kalf uit het Rijksmuseum en Christus geneest de blinde van Jericho uit de Hermitage in Sint Petersburg.
De Lakenhal is ook medeorganisator van een tentoonstelling van tien hedendaagse Leidse kunstenaars over het Laatste Oordeel van Lucas van Leyden. Deze presentatie met de titel t Laatste Oordeel van Leiden is van 26 maart t/m 24 april (o.v. tot 1 mei) te zien in Scheltema, Leiden.
Met de tentoonstelling Leidens Ontzet. Vrijheidsstrijd & Volksfeest, 30 september 2011 t/m 8 januari 2012, belicht De Lakenhal de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis van de stad Leiden: de bevrijding van de Spanjaarden op 3 oktober 1574. Dit keerpunt in de periode van de Nederlandse Opstand (1568-1648) wordt in Leiden al meer dan 436 jaar onafgebroken herdacht en gevierd.  Tot in de eerste helft van twintigste eeuw werd het Leidens Beleg en Ontzet bovendien gezien als een van de onbetwiste hoogtepunten in de geschiedenis van de Republiek der Vereenigde Nederlanden. De tentoonstelling wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de 3 October Vereeniging Leiden en gaat uitgebreid in op deze historische gebeurtenis én de wijze waarop in Leiden al vier eeuwenlang de bevrijding van de Spanjaarden wordt herdacht en gevierd.
Aan het eind van de zomer is in het museum de hedendaagse kunst weer aan de beurt. De dubbeltentoonstelling Fer Hakkaart en Frans de Wit, van 6 augustus tot en met 6 november, laat uit eigen collectie schilderijen en tekeningen van Fer Hakkaart zien en beelden en tekeningen van Frans de Wit.

Tentoonstellingsprogramma in 2011 20 maart t/m 26 juni: Lucas van Leyden en de Renaissance 26 maart t/m 24 april (o.v. tot 1 mei) in Scheltema, Marktsteeg 1a Leiden, t Laatste Oordeel van Leiden 6 augustus t/m 6 november: Fer Hakkaart en Frans de Wit 30 september 2011 t/m 8 januari 2012: Leidens Ontzet. Vrijheidsstrijd & Volksfeest


  

 

 

Informatie
Afdeling Presentatie, Mia van Iterson/ Lydia Vermond

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.