PERSBERICHT


Genereuze gift voor Museum De Lakenhal

05-12-2011

Museum De Lakenhal in Leiden ontvangt €18.900 euro ten gunste van restauratie en uitbreiding van het museum in de periode 2014 – 2016. Mr. Fred van Haasteren heeft dit bij zijn afscheid als Executive Vice President Social and General Affairs Randstad Holding bekend gemaakt.

Tijdens het symposium ter ere van zijn afscheid op 30 november jl., reikte Fred van Haasteren een symbolische cheque van €17.510 uit aan Meta Knol, directeur van Museum De Lakenhal. Inmiddels is dit bedrag nog verder verhoogd.
Het Lucas van Leyden Mecenaat van het museum waaraan de heer van Haasteren verbonden is, richt zich in de periode 2011-2015 specifiek op het werven van aanvullende fondsen en sponsoring ten behoeve van de restauratie en nieuwbouw van De Lakenhal. Onlangs stelde de Gemeente Leiden hiervoor een substantieel bedrag van 13,5 miljoen euro ter beschikking. Een aanvullend bedrag is hard nodig om een nieuwe tentoonstellingszaal, aantrekkelijke publieksruimtes en een hoogwaardige inrichting te kunnen realiseren.
Het Lucas van Leyden Mecenaat van Museum De Lakenhal staat onder voorzitterschap van Elco Brinkman en biedt de leden een netwerk met maatschappelijke en culturele betrokkenheid. Elke geefkring ontvangt privileges als exclusieve ontvangsten en een ‘persoonlijke sleutel’ tot het museum.

Tijdens het afscheidssymposium van Fred van Haasteren is hij door koningin Beatrix benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikte de onderscheiding uit.
Mr. Fred van Haasteren heeft zich vanaf 1982 jarenlang met veel succes ingezet voor de maatschappelijke aanvaarding van het uitzendwerk als een volwaardig en gerespecteerde bedrijfstak. Hij vertegenwoordigde Randstad nationaal en internationaal in de brancheorganisaties voor uitzendbedrijven. Het is mede aan de inspanningen van de heer Van Haasteren te danken dat de flexibiliteit van de arbeid tegenwoordig ook internationaal wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt. De heer van Haasteren is voorzitter van CIETT, de internationale brancheorganisatie voor uitzendondernemingen, bestuurslid van diverse organisaties en voorzitter van Leiden Communicatiestad.

Informatie
Minke Schat, hoofd afdeling Publiek

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.