PERSBERICHT


Museum De Lakenhal vraagt aandacht voor vaste collectie

11-01-2012

Na het succesvolle tentoonstellingsjaar 2011 organiseert Museum De Lakenhal in Leiden dit jaar een reeks collectiepresentaties. Beroemde kunstenaars en bijzondere onderwerpen uit de eigen verzameling krijgen in nieuwe opstellingen extra aandacht.

t/m 19 februari 2012
Rondom De Stijl, collectiepresentatie
De eerste collectiepresentatie is gewijd aan de vroege Stijl. In Leiden richtte Theo van Doesburg in 1917 het tijdschrift De Stijl op. In Leiden had hij een atelier en ontwikkelde samen met andere kunstenaars het proces van het doorbeelden, het maken van steeds abstractere kunst. De presentatie Rondom De Stijl laat het vroege werk van Van Doesburg zien, waaronder enkele door hem ontworpen stoelen en zijn eerste volledig abstracte schilderij Sfeer. Hendrik Valk, Theo Lohman en Harm Kamerlingh Onnes zijn vertegenwoordigd met schilderijen, tekeningen en ontwerpen die eveneens getuigen van de zoektocht naar het geabstraheerde beeld. Van Harm Kamerlingh Onnes is het grote schilderij De Stad te zien dat hij in 1917 maakte en een onlangs verworven affiche voor de eerste tentoonstelling van de Leidse Kunstclub de Sphinx. Een aparte aanvulling op de presentatie bestaat uit schilderijen van Bram van Velde en zijn broer Geert van Velde. Beide kunstenaars werkten in dezelfde periode, maar hun schilderijen getuigen juist van een steeds vrijere uitdrukkingswijze en laten de invloed van het expressionisme en van Vincent van Gogh zien.

t/m 4 maart 2012
Willem van der Nat, collectiepresentatie
Voor de schilderijen en schetsen van Willem Hendrik van der Nat (1864-1929) is een aparte zaal opnieuw ingericht. Van der Nat behoorde tot een groep Leidse schilders die zich liet inspireren door de Haagse School. Ondanks de vaak lange wandelingen die hij in de omgeving van Leiden en op de Veluwe maakte, schilderde hij weinig vergezichten. Hij was vooral bekend als schilder van dieren, vooral schapen en geiten, die hij als levende schepsels met een eigen identiteit op de voorgrond plaatste. In 2010 en 2011 verwierf Museum De Lakenhal van deze Leidse schilder het stadsgezicht met de Waardgracht in Leiden en zeven schetsboeken uit de periode 1910-1924. Deze werken zijn ook opgenomen in de collectiepresentatie.

Dit jaar volgen nog vier collectiepresentaties:
10 maart t/m 13 januari 2013 opnieuw een bijzondere presentatie gewijd aan de kunstenaarsbeweging DE STIJL. Nu ook met de glas-in-loodramen van Theo van Doesburg en als aparte aanvulling enkele schilderijen van H.P. Bremmer en het onlangs aangekochte Landschap met bomen van Jan Toorop.
31 maart t/m 12 augustus 2012  Met de grootste en vroegste collectie TOVERLANTAARNS van Nederland heeft het museum een bijzondere schat in haar bezit. In een interactieve presentatie worden de oorspronkelijke toverlantaarnbeelden via eigentijdse multimedia opnieuw getoond.
7 april t/m 12 augustus 2012
Schilderijen van FLORIS VERSTER zijn nu te zien in samenhang met teksten van zijn vriend ALBERT VERWEY. In dezelfde periode besteedt Museum De Lakenhal, in samenwerking met het Egidius Kwartet, voor het derde jaar aandacht aan de beroemde LEIDSE KOORBOEKEN uit de 16e eeuw.

Met de nieuwe presentaties vraagt Museum De Lakenhal extra aandacht voor de kunstwerken die weliswaar niet alle nieuw zijn, maar het verdienen om opnieuw en in een vernieuwde context te worden gepresenteerd. Rondom de collectiepresentaties worden diverse publieksactiviteiten ontwikkeld zoals lezingen, rondleidingen en workshops voor jong en oud. Zie lakenhal.nl.

 

 

 

 

Informatie
Afdeling Publiekszaken

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.