PERSBERICHT


EEN REMBRANDT VOOR LEIDEN

17-02-2012

Gemeente Leiden & Museum De Lakenhal kopen Rembrandt

De gemeente Leiden en Museum De Lakenhal kopen, met steun van het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt en de Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal, het vroegst bekende schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn:  Brillenverkoper (1623-1624). Na bijna vierhonderd jaar zal de stad Leiden nu voor het eerst een schilderij van deze wereldberoemde Hollandse meester in eigen bezit hebben. Rembrandt schilderde het werk omstreeks zijn 17de levensjaar in zijn geboortestad Leiden.

Leiden
Wethouder van Cultuur, Jan-Jaap de Haan: “Voor Leiden is deze aankoop van groot historisch belang. Het bezit van deze vroege Rembrandt past bij Leiden als een stad van kennis en cultuur. Leiden is de 3de museumstad, de 3de monumentenstad en de 4de cultuurstad van Nederland. In Leiden is de monumentale, historische binnenstad nog grotendeels intact. Het Leiden van Rembrandt is er nog. Een werk van Rembrandt mocht niet ontbreken.” 

Bakermat
Leiden is de bakermat van de Hollandse schilderkunst van de 17de eeuw. Museumdirecteur Meta Knol: “Naast de jonge Rembrandt werkten ook Jan Lievens, Jan Steen en Jan van Goyen in de sleutelstad. Als kunstenaar liet Rembrandt zich inspireren door Lucas van Leyden, de grote wegbereider van de renaissance in de Noordelijke Nederlanden. Op zijn beurt beïnvloedde Rembrandt jongere Leidse kunstenaars zoals Gerard Dou en de Leidse fijnschilders in de loop van de 17de eeuw, tot Floris Verster in de 19de eeuw en Jan Wolkers in de 20de eeuw. Van al deze schilders zijn werken aanwezig in de collectie van Museum De Lakenhal. Met de Brillenverkoper van Rembrandt wordt daaraan een topstuk toegevoegd van internationaal belang.”

Brillenverkoper
De Brillenkoper getuigt al onmiskenbaar van de artistieke uitdagingen waarmee Rembrandt (Leiden, 15 juli 1606 – Amsterdam, 4 oktober 1669) gaandeweg beroemd zou worden: de contrasten tussen licht en donker, de losse verftoets en de levensechte koppen van de hoofdfiguren. Het schilderijtje maakte oorspronkelijk deel uit van een serie van vijf kleine paneeltjes, met als onderwerp de vijf zintuigen. Twee van de drie overgebleven schilderijen (het ‘gevoel’ en het ‘gehoor’) bevinden zich in een particuliere collectie in New York. Het derde paneel (het ‘zicht’) wordt straks, met de verwerving door de stad Leiden en Museum De Lakenhal, voor het Nederlandse cultuurbezit behouden. Vanaf 17 februari zal de nieuwe aanwinst in een speciale presentatie in het museum te bewonderen zijn.

Toeschrijving
De Brillenverkoper werd in 1968 voor het eerst gepresenteerd in de tentoonstelling Rondom Rembrandt in Museum De Lakenhal. Destijds werd het relatief kleine schilderij nog gezien als een vroeg werk uit de omgeving van Rembrandt. Sinds 1992 is de toeschrijving aan Rembrandt in het kader van het Rembrandt Research Project door alle kenners bevestigd.

Over de identiteit van de verkoper en het aankoopbedrag worden geen mededelingen gedaan.

De aankoop is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Vereniging Rembrandt, het Mondriaan Fonds en Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal (VBL).

De Vereniging Rembrandt is het grootste particuliere kunstmecenaat in Nederland. Met haar onafhankelijke expertise steunt zij kunstaankopen voor de Nederlandse musea. Met deze aankoop is de ontwikkeling van Rembrandt binnen het Nederlands openbaar kunstbezit van begin tot eind te zien.

Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds

Noot voor de redactie:
Museum De Lakenhal maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun ontwikkeling.  Grote meesters als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg of Erwin Olaf zijn in het museum te bewonderen

Informatie
Museum De Lakenhal:
Minke Schat                           
T 071 516 53 60   M 06 11 01 88 31    E via m.schat@lakenhal.nl.

Gemeente Leiden:               
Willemijn Faber                     
T 071 516 51 94      06 31 67 59 36   E w.faber@leiden.nl

Vereniging Rembrandt:      
Fusien Bijl de Vroe                
T
070 427 1720    M  06 24 88 40 46   E bijl@verenigingrembrandt.nl

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.