PERSBERICHT


Antoine Bodar en Christiaan Vogelaar over Verster & Verwey in Museum De Lakenhal

11-05-2012

Bekend theoloog en (kunst-)historicus Antoine Bodar geeft samen met conservator oude kunst Christiaan Vogelaar een lezing in het kader van de tentoonstelling Floris Verster & Albert Verwey. Op donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag, staat Museum De Lakenhal vanaf 13.00 uur in het teken van deze twee zogenaamde Tachtigers.

Een inspiratiebron voor velen

Schilder Floris Verster (1861-1927) ontpopte zich rond 1888 tot wegbereider van de avant-garde. Waar hij eerder landschappen in de naturalistische stijl van de Haagse School schilderde, ontwikkelde hij later een vernieuwende manier van werken. Zijn schilderijen in felle kleurstellingen, neergezet in een steeds ruwere verftoets, zijn een inspiratiebron voor vele latere meesters gebleken.

Tachtigers

De leden van de Beweging van Tachtig, genoemd naar het decennium waarin zij floreerden, vonden elkaar in zowel kunst als literatuur. In 1885 opgericht door onder meer dichter Albert Verwey (1865 -1937), werd ook Verster al gauw tot deze groep gerekend. De Tachtigers vonden dat cultuur niet langer een maatschappelijk of stichtelijk doel diende, maar dat zij een expressie van het individu moest zijn. Schoonheid voerde de boventoon. Dit principe was overgewaaid uit Parijs, waar l’art pour l’art (kunst om de kunst) al langer het credo was.

Een bijzondere vriendschap

Op 17 mei zal Christiaan Vogelaar eerst een inleiding geven op de tentoonstelling, waarin dicht- en schilderkunst op zaal zijn samengebracht. Antoine Bodar zal vervolgens ingaan op de bijzondere vriendschap tussen Verster en Verwey. De tentoonstelling is nog t/m 12 augustus te zien in Museum De Lakenhal, Leiden. 

 

Noot voor de redactie:
Bijschrift afb. Floris Verster, Ontluikende kastanjeknoppen (1899). Collectie Museum De Lakenhal, Leiden. (Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, sinds 1989).

Museum De Lakenhal maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Grote meesters als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg en Erwin Olaf zijn in het museum te bewonderen.

Informatie
Afdeling Publiekszaken

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.