PERSBERICHT


Leidse Salon Museum De Lakenhal met spraakmakende gasten

25-05-2012

Inspireren, vernieuwen en verbinden: dat doet Museum De Lakenhal met al haar tentoonstellingen en activiteiten. Bijvoorbeeld met de Leidse Salon die op zondag 3 juni weer plaatsvindt in het museum. Gastheer Onno Blom gaat traditiegetrouw in gesprek met spraakmakende gasten, onder wie schrijfster Nelleke Noordervliet.  

Verhitte discussies en de actualiteit

Leiden heeft een rijke traditie van literaire genootschappen, disputen en bijeenkomsten waar verhitte discussies werden gevoerd over de actualiteit. Museum De Lakenhal blaast die 19de-eeuwse traditie nieuw leven in door sinds 2010 vier keer per jaar een Leidse Salon te organiseren. Tijdens deze middagen wordt het actuele culturele, politieke en maatschappelijke leven vanuit verschillende hoeken belicht: altijd met een link naar Leiden en een live muzikaal intermezzo.

Het moet kloppen

Vrij man, de nieuwe historische roman van Noordervliet, speelt zich deels af in het Leiden ten tijden van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. Gedurende het schrijfproces hield Noordervliet op een blog van uitgeverij Athenaeum bij waar ze mee worstelde, zoals het verifiëren van jaartallen plaatsen, personen en gebruiken. Maar er waren ook spontane ontdekkingen en openbaringen die de weg vrijmaakten voor een nieuwe wending van het verhaal. Er staat: ‘Kloppen. Het moet kloppen. Ook al zal geen enkele lezer weten of iets klopt, ook al zal hooguit een doodenkele specialist de wenkbrauwen fronsen over een 'fout', ik blijf hardnekkig zoeken en checken. Maar soms kan ik het niet vinden.’

Graven in het verleden

Verder te gast zijn Peter de Groot, artistiek leider van het befaamde Egidius Kwartet en historicus Cees Fasseur.  Ook zij weten wat het is om te graven in het verleden. Vooral bekend als schrijver van geruchtmakende boeken over het Nederlandse koningshuis heeft Fasseur al vaak verantwoording af moeten leggen over zijn bronnen en beweegredenen. Zoals toen hij schreef over het beleid van Wilhelmina tijdens de Tweede Wereldoorlog en later over het leven en huwelijk van Juliana en Bernhard.

Vertaalslag

Zanger Peter de Groot zoekt het niet in het nabije verleden, maar staat aan het hoofd van een vertaalslag die zich uitstrekt over meerdere eeuwen. Vanaf 2009 voert hij samen met de andere leden van het Egidius Kwartet Gregoriaanse muziek uit de 16de-eeuwse Leidse Koorboeken op. Deze lang vergeten muzikale schat krijgt sindsdien, in samenspel met de tentoonstelling van de boeken in Museum De Lakenhal, alsnog de aandacht die hij verdient.

Avontuurlijke jazz

Jazzpianist Rembrandt Frerichs ten slotte verzorgt het muzikale gedeelte van de middag. Zijn avontuurlijke en spontane spel maakt van hem een veelgevraagd docent aan onder meer het Conservatorium in Amsterdam.  De Leidse Salon van zondag 3 juni begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs tot het museum.

Informatie
Afdeling Publiekszaken

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.