PERSBERICHT


Brede steun voor restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal

31-05-2012

De gemeenteraad van Leiden heeft het kaderbesluit voor Restauratie & Uitbreiding van Museum De Lakenhal gisteravond met slechts één tegenstem goedgekeurd. Met dit besluit heeft het museum officieel groen licht voor de volgende fase: het selecteren van een architect en het uitwerken van het plan. Ondanks de economische crisis wordt in Leiden geïnvesteerd in cultuur. De stadsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ heeft kennis en cultuur als pijlers. Daarom investeert de stad in Museum De Lakenhal, dat gelegen is in het Leidse Cultuurkwartier.

Het uit 1874 daterende Museum De Lakenhal heeft een plan voor de toekomst opgesteld, waarin aandacht voor het opknappen van de historische panden, het creëren van extra tentoonstellingsruimte, het realiseren en verbeteren van publieksruimten en betere kantoorhuisvesting.

Directeur Meta Knol is buitengewoon blij met het raadsbesluit: “Sinds 1948 wordt hier al over gesproken. Dit is een historisch en moedig besluit van de Raad om de restauratie en uitbreiding van het museum vorm te geven op basis van een haalbaar plan. Dankzij dit besluit kan Museum De Lakenhal haar positie als onderscheidend 21e-eeuws kunstmuseum verder verstevigen en de basis leggen voor een duurzame toekomst, aantrekkelijk voor een groeiend publiek. We kunnen nu van start met de aanbesteding voor een architect! ”. Eind 2013 kan dan het definitieve plan vastgesteld worden, waarna de bouw van start kan.

Wethouder voor Cultuur Jan-Jaap de Haan: “Ik ben erg trots op de brede steun in de gemeenteraad, investeren in cultuur is bijzonder in deze tijden. De komende 1,5 jaar zullen we de uitgangspunten uitwerken en volop fondsen werven. Museum De Lakenhal heeft bewezen artistiek hoogwaardige tentoonstellingen te kunnen combineren met cultureel ondernemerschap. Ik heb dan ook veel zin in die volgende stap en vertrouwen in de manier waarop de Lakenhal dat aanpakt. Nadat er decennia over gesproken is, komt de uitvoering nu heel dichtbij. Dat is goed voor de stad.”
 
Cultureel ondernemerschap
In het plan is de exploitatie van een gerestaureerd en vergroot museum nagenoeg gedekt. Museum en gemeente zetten daarbij in op cultureel ondernemerschap. Museum De Lakenhal heeft in de afgelopen jaren aangetoond daarin goede resultaten te kunnen behalen. Gemikt wordt op een structureel aantal bezoekers tussen de 70.000 en 100.000 per jaar. Het entreetarief zal worden verhoogd van €7,50 naar €10,-. De gemeenteraad heeft met dit besluit 13,5 miljoen euro gereserveerd. Het museum zal daarnaast een aanvullend bedrag uit de markt halen door middel van fondsenwerving, sponsoring en particulier mecenaat.
 
Lucas van Leyden Mecenaat
Het Lucas van Leyden Mecenaat biedt een inspirerend netwerk rond Museum De Lakenhal. Meta Knol: “We zijn er vorig jaar mee begonnen. Inmiddels heeft een groeiende groep particulieren al een bedrag van ruim vier ton bijeengebracht voor de restauratie en uitbreiding van het museum. Met de nieuwe Geefwet is dat belastingtechnisch ook nog eens een stuk aantrekkelijker geworden. Nu het Kaderbesluit door de Gemeenteraad is genomen, kunnen we ook de fondsen gaan benaderen. En met de tekeningen van de architect in de hand gaan we straks sponsoren zoeken voor het dan nog ontbrekende deel van de financiering. We zoeken natuurlijk naar grote bedragen, maar ook alle kleine beetjes zijn welkom. Zo kunnen mensen straks voor een klein bedrag collectiestukken adopteren die zijn ingemetseld in het gebouw, zodat ook die onderdelen van ons monumentale pand gerestaureerd kunnen worden. We hopen dat we op die manier steeds meer burgers bij het museum kunnen betrekken.”

Museum De Lakenhal
Museum De Lakenhal is het enige museum van kunst en geschiedenis in Leiden met een hoogwaardige collectie van (inter)nationaal belang. Het museum maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Grote meesters als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg of Erwin Olaf zijn in het museum te bewonderen.

Informatie
Afdeling Publiekszaken

Beeldaanvraag
Voor het gebruik van beeldmateriaal van objecten uit de collectie dient u, zowel privé als voor commerciële toepassingen/websitegebruik, toestemming en reproductierechten aan te vragen bij Museum De Lakenhal. Voor een optimale service, adviseren wij dit verzoek minimaal twee maanden van te voren in te dienen.

Beeldmateriaal in de vorm van een digitaal bestand en/of reproductierechten kan worden aangevraagd door het fotobestelformulier (MS-Word bestand) te downloaden, in te vullen en op te sturen naar postbus@lakenhal.nl. Hierop zullen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Zie de prijslijst voor informatie over kosten en voorwaarden.
Lage resolutie bestanden die gebruikt zullen worden voor educatie, studiedoeleinden of werkstukken kunnen kosteloos geleverd worden. Deze bestanden zijn niet geschikt voor professioneel drukwerk.

Nota bene: Voor de meeste objecten is voor publicatie geschikt beeldmateriaal beschikbaar. Het kan echter voorkomen dat de door u gevraagde afbeelding niet in hoge resolutie aanwezig is. Het is op dit moment niet mogelijk het object op korte termijn uit het depot te halen, op te stellen en te laten fotograferen. De mankracht en faciliteiten die we hebben, worden momenteel volledig ingezet voor het inhalen van achterstanden op het gebied van collectiemanagement. Dit naast onze dagelijkse programmering en openstelling voor publiek. Naar verwachting zijn de achterstanden in 2014 ingehaald en is onze collectie via de website voor publiek ontsloten. Met de inhaalslag beogen we in de toekomst een optimale publieke service te kunnen verlenen.