Bestuur Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal

Het bestuur van de Vereniging van Belangstellenden in de Lakenhal is als volgt samengesteld:

Voorzitter
de heer mr. J.H.F. (Haro) Schultz van Haegen, aftredend: 2015
e-mail: voorzitterVBL@lakenhal.nl

Penningmeester
de heer mr. D. (Dick) Catoen, aftredend: 2014
e-mail: penningmeesterVBL@lakenhal.nl

Secretaris
mevrouw dr. J.G. (Truus) Kruijt, aftredend: 2015
e-mail: secretarisVBL@lakenhal.nl

Ledenadministrator
mevrouw L.D. (Louise) Tromp-Genang, aftredend: 2015
e-mail: ledenadministratorVBL@lakenhal.nl

Leden
de heer mr. R.H. (Roel) Breedveld, aftredend: 2015
de heer A.C. (Alexander) Geertsema, aftredend: 2014
de heer prof. dr. P.C.W. (Pancras) Hogendoorn, aftredend: 2015

Bestuur Vereniging van Belangstellenden in
De Lakenhal

Werk in Uitvoering

Beleidsplan 2011-2015
Jaarverslagen, Archief,
Statuten, Aankopen,
Bruiklenen & Schenkingen

Vrienden - Beleid

Donaties

Vrienden Donaties

Lid worden

Vrienden - Lid worden

Veelgestelde vragen

Vrienden - FAQ

ANBI- gegevens VBL

ANBI gegevens